Trygge skoleveier — handling nå

Leserbrev fra Tor-Inge Rake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I sist uke var Venstres Tormod Andreassen i Eigersund etter en invitasjon fra meg. Andreassen er leder av trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland fylke og vi er begge opptatt av å trygge skoleveiene og av å bygge gang og sykkelstier. Det handler om å legge til rette for trygg ferdsel for de myke trafikantene.

Jernbanebro

Foto: Øyvind Misje

Eigersund Venstre har valgt ut tre aktuelle trafikksikringstiltak i den kommende 4 årsperioden. Gang og sykkelsti til Nordre Eigerøy, det samme fra Skjerpe til Krossmoen og tilrettelegge for fotgjengere over jernbanebrua på Eie. Alle disse strekningen er trafikkfarlige og utrygge som skolevei.

Venstrerepresentanten kunne love fylkeskommunale midler til gang og sykkelvei til Skadbergsanden. I første omgang kr 400 000,- til prosjektering, i neste omgang penger til jobben. Forutsetningen er at Eigersund kommune følger opp og er med på å legge til rette for dette prosjektet. Her vil Venstre i Eigersund stå på for at vi skal komme i mål. Vi har mer ambisiøse planer for denne gang og sykkelstien og vil jobbe for å den helt ut til Østebrød.

Etter samtaler med representanter for FAU på Eigerøy skole ønsket de å sette fokus på manglende trygge krysningspunkter på Hovlandsveien. Det finnes ingen forgjengerfelt eller overgang/underganger for skolebarn og andre myke trafikanter på denne sterkt trafikkerte veien. Statens Vegvesen vil ikke ha fotgjengerfelt fordi " de gir en følelse av falsk trygghet " mulig det, men da får vegvesenet sørge for sikre underganger eller overganger. Her må det handling til og ikke svadasvar — det skal undertegnende være aktiv på.

FAU på Helleland kommer også med innspill på manglende trygge kryssningspunkt på E39 for skole-elever og andre myke trafikanter. Sammen med gang og sykkelsti fra Skjerpe til Krossmoen vil det være en stor trafikksikkerhetsmessig forbedring. Venstres leder av fylkestrafikksikkerhetsutvalg er orientert og har befart strekningen og lovet å være støttespiller i arbeidet.

Om jernbanebrua på Eie er det bare å si en ting, her har vi politikere gjort en for dårlig jobb — nå er det på tide å gjøre noe og ikke legge prestisje i tidligere vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**