Universitet: Oppgave, ikke bare gave

Å få universitet til Grimstad er ikke bare en gave, men også en oppgave. Stem Venstre og gi Fagskolen tilbake til de unge, skriver Stian Tobiassen i sin valgappell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stian Tobiassen

Å få universitet til Grimstad er ikke bare en gave, men også en oppgave. En oppgave som ikke bare hviler på skoleadministrasjonens skuldre, men på alle innbyggernes skuldre.

Skal man lykkes med å bli en god vertsby for et nytt og moderne universitet, må man også tørre å tenke nye og moderne tanker.

Et nytt bibliotek er en nødvendighet,
det samme er behovet for å legge til rette for sosiale møteplasser for unge mennesker, som i stadig større grad bidrar til å sette sitt preg på byen.

Hvor er for eksempel ungdomsklubben, som burde være en selvsagt institusjon i en by med flere tusen studenter, fordelt på universitet, videregående skoler og seks forskjellige grunnskoler?

Hvor er øvingslokalene for lokale band i en by med en av Norges 10 største musikkfestivaler? Og hvor er filmklubben og arbeidsverkstedet for unge filmentusiaster i byen som huser Skandinavias viktigste og mest anerkjente kortfilmfestival?

En felles lokalitet for slike kulturaktiviteter har ikke bare praktiske fordeler, men det bidrar til kreativt samarbeid og en felles felles plattform for unge mennesker.

Stem Venstre og gi Fagskolen tilbake til de unge!

Stian Tobiassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**