Klimavalg

Gode og dårlige nyheter, folkens. De dårlige først: Dersom vi fortsetter som før med klimagassutslippene våre, vil temperaturen på jorda innen 2100 øke med fire grader, havnivået vil stige med 3 meter, det biologiske mangfoldet vil halveres og vi vil få mer ekstremvær og ørkenspredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Som følge av dette vil 270 millioner mennesker måtte flykte fra hus og hjem. Ingen ønsker selvsagt at det skal være slik, men forskerne blir mer og mer entydige og sikre i sin sak.

De gode nyhetene er at vi kan snu denne utviklingen! Det krever bare at alle er med og gir sitt bidrag: Hvert enkeltmenneske, hver familie, hver bedrift; hver kommune, hvert fylke og hvert land. Det krever nok at vi må endre noen vaner, men vi trenger ikke frykte at hverdagen skal måtte bli noe kjipere. Tvert om! Et samfunn med mindre forurensing er et samfunn med mer frisk luft i lungene, et samfunn med mer kollektivtransport er et samfunn med mer sosialt samhold og et samfunn med mer sykling og spasering er et samfunn med bedre folkehelse. Det er et slikt samfunn jeg har lyst til å leve i!

Og det er mye vi kan gjøre. En av de enkleste tingene er å legge rett stemmeseddel i valgurnen den 10. september. Kommunen har nemlig en viktig rolle i å gå foran med kutt i egne utslipp, og i å legge til rette for at alle oss andre også skal kunne velge miljøvennlig.

For eksempel kan vi rense den kommunale bilparken ved å satse på miljøvennlige alternativer som biodiesel eller el-biler. Hvis det offentlige får opprettet pumper for biodrivstoff på de største bensinstasjonene, blir det også enklere for private å velge biler som går på slikt drivstoff. På kommunens parkeringsplasser kan vi opprette gratis ladestasjoner for el-biler. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig!

I tillegg kan vi erstatte alle oljefyringsovner i offentlige bygg med renere alternativ, og stille krav til miljøvennlige oppvarmingsløsninger i alle nye byggeprosjekter. Mye kan også gjøres innenfor kollektivtransport, samferdsel, byutvikling, enøk og handel. Men ta det med ro, du trenger ikke vite om alt. Bare sørg for å velge inn politikere som har evne til å finne de gode løsningene og vilje til å gjennomføre dem i kommunestyret. Skedsmo Venstre har slike politikere!

Godt valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**