NEI — Molde kommune har ingen klimaplan!

Derimot behandla Formannskapet 24/4 2001 en forskningsrapport, utarbeidd av Møreforskning, “som bakgrunnsdokument for en kommunal handlingsplan”. Et to-manns konsulentfirma ga en uttale til rapporten, men den etterfølgende prosessen står fortsatt igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Klimaendringer er vår tids viktigste miljøutfordring. Venstre vil at Norge skal vise internasjonalt lederskap og gå foran med et godt eksempel for å bidra til en ambisiøs og omfattende global klimaavtale. Skal vi ha troverdighet i dette, må vi redusere våre egne utslipp vesentlig — med minst 30 prosent innen 2020. Vi må gå fra dagens fossile utslippssamfunn til morgendagens miljøsamfunn.
Norge må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen.

Omstillingen kan i seg sjøl gi stor muligheter, det blir mye verre og dyrere å vente.
Både Lavslippsutvalget og den britiske Stern-rapporten fastslår at det i dag vil koste knapt 1 prosent av bruttonasjonalproduktet, BNP, å redusere utslippene til det minste nivå FN`s Klimapanel ber oss om. Dette svært lite når de samme kildene har regnet ut at om vi utsetter dette i 20 år, vil det koste mellom 20 og 30 prosent av BNP for å tilpasse oss de klimaendringene som da kommer p.g.a. vår uvillighet til å gjøre nok i dag.

Studier som viser virkemidler som kommuner og fylker besitter, kan kutte utslippene med 15 prosent.Derfor er det viktig med lokale klimatiltak, som klimahandlingsplaner, kollektivtrafikk, biodrivstoff, gang- og sykkelveger, energisparing i kommunen, avfallshåndtering, alternativ oppvarming, holdningsskapende arbeid.

Molde Venstre vil kreve at Molde kommune utarbeider en klimaplan som involverer alle aktuelle aktører og som bidrar til at vi “feier for egen dør”
Tør vi som politiker å ta de beslutningene som trengs- sentralt og lokalt — eller tør vi å la være?
FRAMTIDA KAN BLI EN REN FORNØYELSE — HVIS VI HANDLER NÅ!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**