En GARANTI for en god skole

Det var dyster lesing i HA 22.08 om elevene i Løten som har de dårligste karakterene av samtlige kommuner i landet. Det er klare tall i og med at det er brukt samme kriterier for alle elever i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Hva skjer med skolene i Løten?

Trøsten er at resultatet vil variere fra år til år, så neste år får vi håpe på bedre tall.

Hvorfor er Løten dårligst i klassen?

Er det for lite ressurser til skolen ?
Er bruken av ressursene for dårlig?
Nye og pene skolebygg er ikke nok!
Innholdet i skolen er viktig!
Brukes timene til det de skal brukes til?
Har lærerne god nok kompetanse?
Har lærerne nok autoritet?
Har skolelederne gode nok arbeidsforhold?
Er foreldrene fornøyd med skolen?
Er det godt nok samarbeid mellom skole og hjem?
Bryr politikerne seg om skolen / med skolen?

Dette er vesentlige spørsmål å finne svar på for at elevene i Løten kan få et bedre læringsresultat.

Skole er lovpålagt og timer til ALLE fag er en rettighet elever og foreldre har, det gjelder også innholdet i fagene.

Venstre prioriterer skole øverst og vil ha kompetanseår for lærerne hvert sjuende år.

Elevene skal ha vikarer når lærere er fraværende.

Venstrestyrke skolen med seks lærerstillinger i løpet av fire år.

Det skal være garanti for at timene blir brukt til det de skal, og lærere skal være lærere, ikke byråkrater.

VENSTRE VIL VÆRE EN GARANTI FOR EN GOD SKOLE.

Gina Sigstad og Britt Vogt Solberg

Løten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**