Fet har behov for en ny ordfører

De partitro redaktørene i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad mener at ordførervalget alt er unnagjort i Fet, men der tar de skammelig feil. En ting er hva de sosialistiske partiene ønsker – en helt annen ting er hva velgerne vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De partitro redaktørene i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad har i stor grad konkludert med at ordfører alt er valgt i Fet, men der tar de skammelig feil.
Det er nemlig såpass mange politikere og velgere i Fet som er lei av både rådmannsveldet og ordfører med styringsvegring at de nå vil velge en ordfører som er rede til å ta ansvaret for sin delegerte innstillingsrett i politiske saker, sammen med komitélederne som alle ble umyndiggjort da ordfører Lisbet Lofthus Gabrielsen i 2003 ga fra seg innstillingsretten til rådmannen og hans stab.

Nå trenger Fet kommune en ordfører som kan være en politisk lederskikkelse og som kan engasjere hele kommunestyret og bidra til en helhetlig politikk slik at alle kan nyte godt av kommunens tjenestetilbud.

Det finnes flere gode ordførerkandidater, men det er det nye kommunestyret som skal foreta valget. Vær derfor nøye med hvem du velger inn i kommunestyret.

Valget er ditt !

Les mer i VG-BLOGGEN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**