HELSE OG LIVSKVALITET

Venstre vil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest, Maren Andrea Berger, 15. Kandidat for Elverum Venstre

– Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest, Maren Andrea Berger, 15. Kandidat for Elverum Venstre

– Ha helsestasjon for ungdom
– Like muligheter for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Alle nye offentlige bygg skal ha universell utforming
– Styrke psykiatrien.
– At rusmisbrukere skal behandles med verdighet
– innføre et rusteam med egen ruskonsulent for ungdom og styrke Utekontakten.
– jobbe for økte sosialhjelpsatser
– at rusmisbrukere får bedre ettervern etter rehabilitering.

Omsorg, senior, helse

– Ha tilstrekkelig sykehjemsplasser.
– gi tilbud om vaktmestertjenester/ ambulerende aktivitør til eldre, slik at flere eldre kan bo i eget hjem lenger.
– Gi et dagsenter tilbud til eldre.
– Eldres evner, kunnskaper og erfaring skal nyttes til samfunnets beste.

Tilbake til oversikten over programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**