MILJØ

Venstre vil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Jeg vil gjøre Elverum til en grønn og miljøvennlig kommune, Martin Løken, 6. Kandidat for Elverum Venstre

– Jeg vil gjøre Elverum til en grønn og miljøvennlig kommune, Martin Løken, 6. Kandidat for Elverum Venstre

– ha en lokal klimaplan med blant annet: utskifting av kommunens bilpark, sykkelgodtgjørelse til ansatte, gratis strøm til elbiler i samarbeid med EEV, støtte til rentbrennende vedovner, fjernvarme og varmepumper.
– Få til en grønn og rettferdig kommunal innkjøpsordning.
– Bevare Stavåsen og Svartholtet som rekreasjonsområder.
– Markagrense må på plass!

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

– Rehabilitere og verne våtmarksområdene ved Damtjernet.
– Videreutvikle Elverum som by ned mot elva og arbeide for å ferdigstille rådhusplassen.
– Legge til rette for at bygdene i Elverum skal ha stor verdi som boligområde.
– Legge til rette for bygging av biobrenselanlegg så vel til kommunale som private.
– Arbeide for at grunneiere får full erstatning for skade forvolt av de store rovdyrene.
-Oppevare ulvesonen under forutsetning av at bestanden ikke økes.
– Bidra til at kulturlandskapet på bygdene bevares, og at gamle særegne bygninger og miljøet i varetas.
– Trygge Solørbanens eksistent.
– Stimulere til økt sykkelbruk i Leiret. Sykkelveier må på plass!
– Opprettholde de grønne korridorer fra boligområder og ut i marka.
– Ikke akseptere utslipp- eller luktforurensing

Tilbake til oversikten over programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**