Spennende innspurt

Etter at Sarpsborg i en meningsmåling kom på vippen i bystyret, har oppmerksomheten rundt Venstre økt betraktelig. Dermed har flere benyttet anledningen til å se nærmere på Venstre, og vi merker at interessen øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

V logo

Sarpsborg Venstre har, sammen med Rakkestad Venstre, hittil i valgkampen gjort en jobb som har løftet disse lokallagene ut av “dødvannet”. Vi i Østfold Venstre vet at mange andre lag rundt omkring også står på for fullt. I en situasjon hvor Venstre kan komme i posisjon og også kan komme på vippen, vil naturlig nok spørsmålet om hvem Venstre støtter, komme opp. Siden Venstre er et sosialliberalt parti i sentrum, kan vi like godt samarbeide med "venstre-sida" som med "høyre-sida". Det er innholdet i den politikken som skal føres de fire neste årene som er avgjørende.

I første rekke er Venstre ute etter gjennomslag for sin politikk om miljø, skole, småbedrifter og sosialt ansvar. Dersom vi får gjennomslag for det i et samarbeid (ut fra lokale prioriteringer), vil det være grunnlaget for hvem Venstre støtter. Så kan det i neste omgang være aktuelt å kreve eller takke ja til plasser i utvalg og andre posisjoner som gjør at vi kan synliggjøre nettopp den politikken vi står for og har fått gjennomslag for.

Men først og fremst: Det er valget som avgjør hvilke muligheter Venstre får til å få gjennomført mest mulig av vår politikk. Det er velgerne som gir oss innflytelse. Den innflytelsen får vi først når valget er over. Inntil da har det lite for seg å spekulere i posisjoner og gjennomslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**