Sideorganisasjoner

Venstres sideorganisasjoner er Unge Venstre, Liberale Studenter, Venstrekvinnelaget. I tillegg er Venstre tilknyttet et eget studie- og opplysningsforbund.


Unge Venstre
Selvstendig organisasjon som sarmarbeider med Venstre. For mennesker mellom 12 og 35 år.
Leder: Tord Hustveit, telefon: 91 84 33 31

Venstrekvinnelaget
Organiserer Venstrekvinner, og arbeider med likestillingsspørsmål.
Leder: Åsta Årøen

Liberale studenter
Organiserer liberale studenter og stiller til valg i studentparlamenter i studentbyer som Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø.
President i Liberale Studenter: Simen Eriksen, telefon: 482 36 713

Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO)
VO er Venstres studieorganisasjon – en selvstendig organisasjon med eget styre og egne vedtekter.
Kontaktinfo:
Venstres Opplysnings- og Studieforbund
Møllergata 16
0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50 / 908 72 453 (Tove Hofstad)
E-post: vo@venstre.no