Skjerp boikotten av Burma

Venstre mener regjeringen bør legge et så stort press på militærjuntaen som mulig for å den til å avstå fra bruk av vold.Det kortsiktige målet bør være å forhindre nye blodbad for så å berede grunnen for en fredelig overgang til demokrati.
– Venstre oppfordrer regjeringen til så snart som mulig å komme på banen og skjerpe de norske sanksjonene mot Burma, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. Leder Jan Kløvstad i Arendal Venstre oppfordrer til å støtte alle aksjoner for demokrati, oppfordrer alle Venstremedlemmer til å kle seg i rødt fredag 28. september i verdensomfattende solidaritetsaksjon og ber Norge sikre finansiering av nyhetsstasjonen Democratic Voice of Burma (www.dvb.no) i Oslo. Burmesere i Aust-Agder samler seg i Froland redag og Risør lørdag for solidaritetsmøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Uenig med Solheim
Pr. i dag fører regjeringen samme linje som EU medmålrettede sanksjoner, herunder våpenembargo, visumnekt og frys av midler for medlemmer av militærjuntaen.

– Disse sanksjonene må styrkes slik USA har gjort og slik Storbritannias statsminister Gordon Brown krever, sier Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Utviklingsminister Erik Solheim hevdet høsten 2006 at økonomiske sanksjoner overfor Burma var feilslått, og ville i stedet satse på dialog. Militærjuntaen synes imidlertid ikke å være interessert i dialog, og sanksjonene har ikke vært omfattende eller effektive nok. Illustrerende her er at det økonomiske samkvemmet mellom Norge og Burma har vært i vekst

– Derfor bør den snart ti år gamle oppfordringen fra daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, om ikke å handle med, investere i, eller reise til Burma, skjerpes, sier Skei Grande.

– Bør vurdere forbud
Venstre mener at et forbud også bør vurderes, alternativt at det utarbeides en offentlig tilgjengelig liste over alle norske aktører som handler med eller investerer i Burma. Dessuten bør kapital fra Statens Pensjonsfond ikke plasseres i Bruma eller i selskap som handler med eller investerer i Burma.

– Venstre krever dessuten at regjeringen bør gjenta og forsterke kravet om at Aung San Suu Kyi settes fri. Videre bør regjeringen gjøre hva den kan for at Burma-spørsmålet prioriteres i FN – og tas opp i sikkerhetsrådet, sier Venstres nestleder.

Kina og India må ta ansvar
– Norge må benytte enhver anledning til å gjøre det klar overfor Kina og India at de, som viktige støttespillere for militærjuntaen, bærer et stort ansvar for hva som skjer i landet. De bør bruke all sin innflytelse til å presse juntaen til å avstå fra vold – og gå med på en fredelig overgang til demokrati, sier Skei Grande.

– Det samme gjelder ASEAN. Overfor Kina bør det spesielt vektlegges at glansen rundt deres olympiske leker til neste år kan bli betydelig svekket hvis utviklingen i Burma går feil vei, sier Skei Grande.

Venstre har stor beundring for motet som de burmesiske munkene og nonnene – og andre opposisjonelle utviser i sin ikke-voldelige kamp. De utsetter seg selv for stor fare, og risikerer en grusom behandling i juntaens fengsler. Sett i lys av det vil Venstre foreslå en betydelig økning i den humanitære hjelpen til Burma. Den er i dag er på 35 millioner kroner, og kanaliseres gjennom forskjellig NGOer. Hjelpen bør gå til opposisjonelle og til de som er blitt offer for regimets udåder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**