Styremøter våren 2008

Planlagte styremøter i Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mandag, 28. januar 2008
kl. 19.20
Rådhuset

Saker: Handlingsplan

Mandag, 01. oktober 2007
tid:kl. 1930
sted: Rådhuset

Saksliste

1. Valg 07 oppsummering
Forberedelse
Gjennomføring
Resultat
2. Forhandlinger og verv
3. Kommunestyresaker
4. Møtekalender

Neste møte: 5. november 2007 kl. 19.30
Budsjettmøte: 10. desember 2007 kl. 19.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**