Godt nytt frå NSB!

– Det er godt nytt at NSB etablerer stoppestad på Stoa. I planane for Barbu er det også tatt med å ha jernbanespor heilt ned til sjøen. Dette vil kunne åpne for å parkere på Stoa ved store arrangement i Arendal, og det kan gi meir miljøvennleg trafikk mellom Stoa og Arendal, seier Jan Kløvstad, Venstres gruppeleiar i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Agderposten i dag: Et nytt stoppested på Stoa kan bli forløperen til en bybane i Arendal.

-I første omgang håper vi å få til et samarbeid ved de store arrangementene i Arendal, som Norwegian Grand Prix og Hovefestivalen. Men det er klart at på lang sikt åpner dette mulighetene for et pendeltog, sier strekningsleder for Sørlandsbanen, Dag Brekkan i NSB, etter at Jernbaneverket nå har besluttet å bygge nytt stoppested for Arendals-banen på Stoa.
Det nye stoppestedet – en plattform og et leskur – skal ifølge banesjef Olaf Nordbø i Jernbaneverket anlegges i løpet av 2008. Stoppestedet vil koste en drøy million kroner, og skal anlegges like ved Stoa vest. Av sikkerhetsgrunner må det anlegges på en rett strekning, og Jernbaneverket har blinket seg ut et slikt areal like ved handelssenteret Stoa vest.
Nordbø regner med at den endelige formelle bekreftelsen kommer i statsbudsjettet som legges frem fredag.
-Vi har registrert NSBs ønske om et slikt stoppested, og nå kommer det, sier Nordbø.

Pendeltog
I NSB blir beslutningen møtt med stor glede. NSB hadde opprinnelig et mål om å få etablert stoppestedet og sette opp pendeltog i forbindelse med at Norwegian Grand Prix kom tilbake til Arendal i 2006.
-Det er blitt utsatt på grunn av andre prioriteringer, men vi er godt fornøyde med at det kommer nå, sier NSBs strekningsleder for Sørlandsbanen, Dag Brekkan.
Ifølge Brekkan satser NSB i første omgang på å etablere et pendeltog mellom Stoa og Arendal i forbindelse med store arrangementer i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**