Oversikt over faste verv i fylkeskommunen

Her følger en oversikt over hvilke faste verv Venstres representanter har fått i Rogaland fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Jarle Braut, Klepp
Fylkestinget
Fylkesutvalget (FU)
– Kommunenes Sentralforbund (KS) – fylkesmøtet
Leder, Hovedutvalg for Regional, kultur og miljø
– Fylkeskommunens utsmykkingsutvalg
Vestlandsrådet
Stavanger 2008 IKS – styret
Rogaland Teater – styret
Norsk kulturarv

Gro Skartveit, Finnøy
Fylkestinget
Hovedutvalg for Samferdsel
Bompengeselskapet for Ryfylke-forbindelsen
Dale Eiendomsutvikling AS – styret
Stiftelsen Psykiatrisk forskning – styret
Klagenemnda

Tormod Andreassen, Stavanger
Fylkestinget
Hovedutvalg for Opplæring og kompetanse
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Edel Mikkelsen, Haugesund
Hovedutvalg for Regional, kultur og miljø
Regionalt miljøprogram

Karl Eik, Lund
Leder, Fylkeslandsbrukstyret
Kontaktutvalg for utvikling av Sandnes Øst

Sangeeta Dhawan, Sola
Rogaland Kunstmuseum – styret

Tove Frantzen, Sandnes
Arkeologisk museum (AmS) – styret
Aksjon Jærvassdrag

Heine Vestvik Nilsen, Stavanger
Inntaksnemnda

Asbjørn Eik-Nes, Karmøy
Nestleder, Vannregion 3, syd-vest

Brit Kvassheim, Eigersund
Kunstskolen i Rogaland – styret

Kjartan Lunde, Stavanger
Distriktsprogramrådet

Jon Arne Silgjerd, Hå
Kontroll- og protokollutvalget

Lill Qvigstad, Stavanger
Stavanger 2008 IKS – representantskapet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**