Lite å glede seg over lokalt

Haugesund Venstre savner sterkere satsing på lokale prosjekter i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.Det sier leder i Haugesund Venstre, Tore Nilsen Han føyer til at det dessverre er lite å glede seg over lokalt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Bevilgningene til Haugesund Teater retter ikke opp misforholdet fra tidligere budsjett, og gir ikke rom for videre satsing slik teateret har søkt om. Dette beklager Haugesund Venstre på det sterkeste. Teaterets betydning for det regionale kulturlivet er dessverre ikke verdsatt i departementet. Venstre vil komme tilbake til denne saken i sitt alternative budsjett.

Det gis heller ingen signaler om bedringer i soningsforholdene for straffedømte i regionen. Venstre vil følge opp sitt engasjement for nytt fengsel i regionen i sitt alternative budsjett.

Belønningsordningen for kollektivtransport økes, men departementet sender samtidig signaler om at ordningen kan komme til å omfatte færre kommuner. Det er stikk i strid med Venstres ønsker. Venstre ønsker en ytterligere økning av belønningsordningen, samt at det åpnes for at flere regioner kan søke om midler. Da ville også vår region kunne dra nytte av disse midlene.

Det er positivt at regjeringen har satt av midler til CO2 håndtering av utslippene fra gasskraftverket på Kårstø, men det er bekymringsfullt at det ennå ikke finnes konkrete prosjekter for slik rensing. Det er derfor grunn til å frykte at disse midlene kun vil bli brukt til å saldere revidert budsjett våren 2008.

For Haugesund kommune forventes en økning i frie inntekter på 4,7%, en økning som er 0,2% lavere enn gjennomsnittet for landet. Det betyr at nivået for Haugesunds del er 96% av landsgjennomsnittet. Når vi vet at deler av rammetilskuddet også skal gå til å dekke økt timetall i skolen fra høsten 2008 er det sterkt beklagelig at ikke økningen i frie inntekter er større. Haugesunds utfordringer som regionsenter burde tilsi en sterkere økning i de frie inntektene for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**