Anne Solsvik i driftsstyret og komiteen for oppvekst

Anne Solsvik blir Venstres medlem i driftsstyret, har dei fire samarbeidspartia i Arendal blitt samde om. Dei andre frå fleirtalet i driftsstyret blir ordførar Torill Rolstad Larsen og gruppeleiar Nils Johannes Nilsen frå Arbeidarpartiet,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


varaordførar Tormod Vågsnes, Kristeleg folkeparti og Kristen Bjormyr frå Senterpartiet. Jan Kløvstad blir første varamedlem for alle desse fem medlemene.

Arendal kultur- og rådhus

Foto: Arendal Venstre

Anne Solsvik går også inn i komiteen for oppvekst, mens Jan Kløvstad går inn i omsorgskomiteen. Begge stadar blir Dega Abdi Aman første varamedlem og Lars Thoresen andre varamedlem for Venstre.

Jan Kløvstad blir ein av Arendals to representantar i KS (Kommunenes Sentralforbund), og Anne Marit Tørå blir medlem av klageutvalget. Marianne S. Lyngvi er Venstres kandidat til styret i Arendal kommunale pensjonskasse, og Dega Abdi Aman blir medlem i representantskapet for Agder renovasjon.

Andre verv for Venstrekandidatar blir avgjort delvis i bystyremøtet 16. oktober og i bystyremøtet 15. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**