Helge Stiksrud hovedutvalgsleder for kultur og folkehelse

Helge Stiksrud fra Ringerike ble under fylkestingets konstituering onsdag valgt til ny leder i Hovedutvalget for kultur og oppvekst. -Jeg gleder meg til å komme i gang, men jeg er også ydmyk til forhold til det store ansvaret som nå er lagt på mine skuldre, sier Stiksrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Helge Stiksrud gjorde et personlig svært godt valg både ved kommunevalget på Ringerike og ved fylkestingsvalget. Dermed ble han Venstres 2. representant i fylkestinget etter Runolv Stegane fra Sigdal.

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

De to venstrerepresentantene har forhandla godt både når det gjelder politikk og posisjoner. Når Stiksrud nå skal lede kulturutvalget med folkehelse som et nytt arbeidsfelt, har han ikke bare solid støtte i Venstres program, men også i den politiske avtalen som er framforhandla mellom V, Ap, SV og Sp. Svært mye av Venstres satsing på kultur, idrett og folkehelse har kommet med i avtalen, som du finner her:

Mange verv til Venstre
Konstitueringa i fylkestinget fortsatte i dag. Venstre representanter og kandidater fikk følgende posisjoner:
Fylkesutvalget: Runolv Stegane, medlem (varaordfører)
5. vara til fylkesutvalget: Helge Stiksrud
Valgemnda: Runolv Stegane, leder
Kontrollutvalget: Nina E. Johnsen, medlem, Ole K. Throndsen, 1. vara
Administrasjonsutvalget: Runolv Stegane (nestleder)
Hovedutvalget for utdanning: Hallvor Lilleslett, 3. vara
Hovedutvalget for kultur: Helge Stiksrud, medlem og leder av utvalget. Erik Hörlück Berg, 5. vara
Hovedutvalget for regional: Ellen Korvald, 2. vara
Hovedutvalget for samferdsel: Torleif Dalseide, 2. vara. Sissel Urke 6. vara
Rådet for funksjonshemma: Helge Stiksrud, vara
KS landsting: Runolv Stegane, vara
Klagenemnd: Runolv Stegane, leder
Klagenemnd utdanningssektoren: Ellen Korvald 3. vara
Østlandssamarbeidet: Runolv Stegane, vara
Likestillingsutvalget: Gunn-Torill Homme Mathisen, medlem. Tore Hogstad, 4. vara
Forhandlingsutvalg: Helge Stiksrud, vara
Styret for stiftelsen Drammen museum: Petter N. Pettersen, medlem
Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU): Runolv Stegane, medlem
Buskerud Kommunerevisjon IKS: Nina E. Johnsen, 2. vara

Resten av valga forgår i fylkestingets samling 12.-13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**