Nytt fra formannskapet

Her finner du lenker til artikler om saker fra formannskapet. May Britt Vihovde er Venstres faste representant i formannskapet. Nyeste saker øverst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Du kan kontakte May Britt Vihovde på tlf.: 930 63 649, eller på e-post: [email protected]

Gå til utvalgets side på Haugesund kommunes nettsider her >>

Møteplan for Formannskapet i 2008
Onsdag 05. mars
Onsdag 09. april
Onsdag 23. april
Onsdag 07. mai
Onsdag 21. mai
Onsdag 04. juni
Onsdag 11. juni
Onsdag 13. august
Onsdag 27. august
Onsdag 10. september
Onsdag 24. september
Onsdag 15. oktober
Tirsdag 28. oktober – Budsjettorientering
Onsdag 29. oktober – Budsjettorientering
Onsdag 12. november
Onsdag 03. desember

Februar 2008
28.02.2008 — Enighet om klimasamarbeid
28.02.2008 — Stod på flertallsforslag i skjenkepolitikken
26.02.2008 — Rehabilitering av Hauge skole
26.02.2008 — Opprusting av kommunale boliger på Risøy
24.02.2008 — Alkoholpolitisk handlingsplan
04.02.2008 — Stadionsaken utsatt

Januar 2008
25.01.2008 — Sanksjonsreglementet ved brudd på alkoholloven
17.01.2008 — Marit Wikstrøm kandidat til styret i Helse Fonna
15.01.2008 — Fordeling av midler til oppussing i sentrum


Desember 2007

02.12.2007 — Åpne eller lukkede møter


November 2007

15.10.2007 — Opsjonsavtale for Flotmyrområdet og badeanlegg i nordre Skeisvann
13.10.2007 — Budsjett med mere

Oktober 2007
18.10.2007 — Skal være med å bestemme alkoholpolitikken
13.10.2007 — Forslag til utbyggingsprogram
10.10.2007 — Formannskapsmøte 17. oktober 2007


Møteprotokoller

Last ned møteprotokoll fra møtet 14.11.2007 her >>
Last ned møteprotokoll fra møtet 30. og 31.10.2007 her >>
Last ned møteprotokoll fra møtet 17.10.2007 her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**