Valg av styrer, råd og utvalg

Bystyret vedtok i sitt møte 9. oktober -07 representasjonen i en rekke styrer og utvalg. Venstre fikk følgende representasjon:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kontrollutvalget
Knut Anders Berg
Moharrem Emeci (vara)

Valgstyret
Asgeir Osnes

Forstanderskapet Sparebanken Øst
Tom Hedalen
Moharrem Emeci (vara)

Kontaktutvalget for næringslivet
Asgeir Osnes

Legatstyret
Inger Falch Johannesen

17. mai-komite
Semra Ugur

Formannskapet ble delegert myndighet til å oppnevne Byjubileumskomite, Mangfold- og inkluderingsutvalg samt fremtidig organisering av Havnerådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**