Stortingets Familie og kulturkomite invitert til teaterforestilling i Haugesund

Haugesund Venstre har i dag invitert medlemmene i Stortingets Familie og kulturkomite til Haugesund søndag 21. oktober for å overvære Haugesund Teaters to forestillinger HONK og “Hallo – adjø!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Festiviteten

Foto: Tore Nilsen

Bakgrunnen for invitasjonen er komiteens behandling av forslag til statsbudsjett, der regionteateret bare er tilgodesett med en kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst. Teateret søknad om en markert økning i bevilgningene og de gode resultatene teateret kan vise til er klart blitt nedprioritert i regjeringens budsjettforslag.

— Ingen teatre kan vise til tilsvarende besøkstall i forhold til tildelte midler, sier Marius Rønnevik, Haugesund Venstres representant i styret for Festival- og kulturutvikling. — I fjor hadde teateret over 39 000 besøkende. Med et statstilskudd på 5,2 millioner gir det en støtte pr. besøkende på 133 kroner. Dette har bare vært mulig fordi alle involverte har arbeidet nær sagt over evne, sier Marius Rønnevik.

Leder i Haugesund Venstre, Tore Nilsen, legger til at lokallaget alt i vår engasjerte seg i denne saken. Da var stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim sammen med representanter for lokallaget på besøk hos Haugesund Teater.

— Vi ønsker at Haugesund Teater skal få samme økonomiske vilkår som andre tilsvarende teatre får, sier Tore Nilsen. — Det er et rettferdig krav som ikke utløser de store summene i statsbudsjettet, men som vil bety svært mye for teaterets muligheter for videre vekst. Vi ønsker at komiteen ved selvsyn skal få oppleve hva teateret betyr og hvilken fantastisk jobb de gjør for hele regionen, sier Tore Nilsen videre.

Haugesund Venstre håper på positivt svar fra komiteens medlemmer og håper at også lokale representanter fra regjeringspartiene vil engasjere seg i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**