Styre- og gruppemøte onsdag 17.oktober kl.19.30 er avlyst

Det annonserte styre- og gruppemøte i Hurum Venstre onsdag 17.okt.kl.19.30 i kantina på Hovtun, Klokkarstua, er avlyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sakene blir overført til styre- og gruppemøtet 21.nov. – samme tid og sted.

Neste planlagte møte er gruppemøtet 8.november.

SAKSLISTE

Sak 103/07 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Sak 104/07 Referatsaker

Sak 105/07 Sluttevaluering av valgkamprapport

Sak 106/07 Vervekampanje – oppfølging

Sak 107/07 Venstres Miljøpris

Sak 108/07 Årsmøtet 2008

Sak 109/07 Kandidater til sentrale og lokale verv

Sak 110/07 Idèdugnad: Venstres ærend de neste fire år – oppfølging

Sak 111/07 Evt.

Sak 110/07 Kommunestyremøte 23.okt.
Konstituering av det nye kommunestyret

Velkommen!

Gunn-Torill Homme Mathisen
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**