Klimakamp er kamp for fred

Venstre gratulerer FNs klimapanel IPCC og Al Gore med Nobels fredspris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

FN

Foto: FN

Al Gore

Foto: Helene C. Stikkel (US Defence dep.)

– Venstre er meget tilfreds med at Nobelkomiteen anerkjenner FNs klimapanel og Al Gores globale innsats for å sette klima- og miljøspørsmål på den internasjonale dagsordenen ved å tildele dem Nobels fredspris, sier Venstres leder Lars Sponheim.

– De globale klimaendringene kan medføre økt konfliktnivå mellom stater, og kampen for å redusere klimautslipp og bedre miljøet er således også å anse for freds- og forebyggingsarbeid, sier Sponheim.

Venstre er tilfreds med at prisen deles mellom FNs klimapanel og Al Gore. Klimapanelet gir dermed anerkjennelse til Al Gore for å skape internasjonal oppmerksomhet om klimaendringene og FNs klimapanel for deres faglige tyngde og innsats i klimaspørsmål.

– Prisen setter også et riktig og nødvendig press på oss politikere, til å ta globalt miljøansvar i Stortingets behandling av Klimameldingen, sier Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**