Medlemsverving

Røyken Venstre vil verve flere medlemmer og gir et tilbud for resten av året: For kr 100,00 kan du bli medlem og få alle medlemstilbudene! Er du medlem? Verv familie og venner!
Tilbudet går til 31 desember og betalingen må gå til lokalagets bankkonto:
Røyken Venstre 5081 07 83823.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

For trygge veier

Foto: Harald Torsvik

Røyken Venstre er et lokallag i vekst. I år fikk vi 6,1 % oppslutning og to i kommunestyret.
Retningslinjene for våre politikere er vårt program 2007-2011. Se programmet på hjemsiden vår.
Vi har bruk for både aktive og passive medlemmer i Røyken Venstre. Du bestemmer selv hvor mye du har lyst og anledning til å delta.
Medlemmer er velkommen til å fremme saker for styret og delta på møtene våre som alltid er åpne. Vi har i tillegg til kommunale utvalg og råd egne utvalg og studiegrupper som arbeider med aktuelle tema/saker.
Røyken Venstre har minst et folkemøte i året og vi deler ut Røyken Miljøpris årlig.
På hjemsida vår www.venstre.no/royken finner du informasjon om møter og aktuelle saker.

Utskriftsvennlig | Arkiv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**