Velkommen til møte i Arendal Venstre

Mandag 5. november kl 1730-2000 på Sjøloftet, Langbrygga.
Les mer om dagsorden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dagsorden:
1. Saker til komitemøta 8. november og bystyremøtet 15. november, med mange valg til forskjellige komiteer og utvalg. Ansvar: Jan Kløvstad
2. Venstres program for perioden 2007-2011, gjennomgang med sikte på korleis vi skal gjennomføre delar av programmet første kvartalet. Ansvar: Jan Kløvstad
3. Referat frå Frivillighetsdagen i Arendal kulturhus laurdag 3. november.
4. Referat frå folkevaltopplæring i Arendal kommune 1. og 2. november, ved Dega Abdi Aman.

3. Venstreskolen, trinn 1.
Alle gamle og nye medlemer blir invitert til å gå "Venstre-skolen", der trinn 1 er grunnleggande kunnskap om Venstres ideologi og historie. Trinn 2 blir mandag 3. desember.

Kvar enkelt kjøper ønska mat og drikke, og vi har VENSTRE-KAFÉ med politikk og samtalar.

Møterytmen vår blir kvar mandag før komitemøta i kommunen, med kommunalpolitiske saker først, oppfølging av programmet vårt og prioriterte saker som sak 2 og så Venstreskolen som sak 3. Frå og med januarmøtet 2008 har vi også faste tilbakemeldingar frå medlemene våre i komitear og utval i Arendal kommune.

Hjarteleg velkomen!

Beste helsing

Jan Kløvstad
91 80 82 56

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**