Brennpunkt Burma

Her er nyeste nyhetsbrev fra Den norske burmakomiteen
(Du kan abonnere på nyhetsbrevet via www.burma.no)

Av Inger Lise Husøy

Vi har alle vært vitne til militærjuntaens brutale angrep på fredelige demonstranter i Burma som har vært behørig omtalt i norsk og internasjonal presse. Vi er godt fornøyd med innsatsen fra norsk presse som har formidlet mye solid informasjon og bakgrunnstoff. Det har også vært viktig at de har dekket reaksjonene hos de økende gruppen av burmesere i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nyhetsbrev nr.10/2007: 30. august — 17 oktober 2007
Nyhetsbrev om Burma
Den norske Burmakomité
Flere nyheter på www.burma.no
———————————————————————————

Burmesisk demonstrasjon i Froland 1

Foto: Jan Kløvstad

Burmesiske flyktninger i solidaritetstog i Froland.

Aller viktigst har den oslobaserte tv- og radiostasjonen, Democratic Voice of Burma (DVB) . Den har både formidlet viktig informasjon og bilder fra Burma og formidlet sympatien og støtten i det norske folk gjennom daglige radio- og TV sendinger. Vi takker for innsatsen fra den oppofrende gjengen som har stått på døgnet rundt de siste ukene.

Norge har et spesielt forhold til den demokratiske opposisjonen i Burma. Opposisjonen betrakter oss som venner og støttespillere. Dette skyldes først og fremst Nobels fredspris til Aung San Suu Kyi i 1992, lokaliseringen av DVB i Oslo og at 88-generasjonens studentleder Min Ko Naing har fått studentenes fredspris. Ellers har skiftende regjeringer støttet demokratibevegelsen i mange år og har jevnlige møter med den burmesiske eksilregjeringen.

Skjebnetid
Demokratiforkjemperne i Burma opplever nå en skjebnetid. Vi har sett at et folk i en desperat humanitær og politisk situasjon har fått nok av generalenes vanstyre og fryktregime. Folket gikk ut i gatene for å protestere. Ingen visste bedre enn demonstrantene selv hva som kunne vente dem. De kjenner juntaens sanne ansikt og fryktet de brutale konsekvensene. Likevel mente de det var verdt å gjøre det. Det var et nødvendig og fredelig opprør. De har ikke våpen, bare sine bare kropper. I dag fortsetter juntaen med nattlige arrestasjoner og tortur. Noen er torturert til døde. Mange er på flukt og i skjul. Samtidig har vi sett hvordan verdenssamfunnet har vært handlingslammet. Alles øyne har vært vendt mot Kina. For burmesernes framtid øyner vi fortsatt et håp i de samtaler som er i gang i FN-regi. Det er viktig å merke seg at til tross for Kinas offisielle retorikk om ikke-innblanding i andre staters indre anliggende, har de støttet FN-utsending Gambaris besøk til juntaen, de har stått bak kritikken som er fremmet av Sikkerhetsrådet i FN nylig, som for første gang uttaler seg enstemmig om Burma. Det har isolert Burma ytterligere, og juntaen kan ikke lenger være sikre på at de kan lene seg på Kina, som tidligere. Kanskje OL-truslene mot Kina har virket?

Norge er blitt med i en FNs "coregroup" for Burma sammen med Kina, Singapore, India, USA, Japan, Frankrike og Russland. NBK og DVB har faktisk fremmet et liknende forslag overfor UD om dette. Gruppen skal jobbe spesielt med Gambari og legge til rette for en forsoningsprosess.

Vi skal ikke ha for store forventninger til raske endringer i Burma, men vi har grunn til å håpe på en fredelig løsning. Kravet fra demonstrantene var å få i stand en dialog mellom juntaen, demokratibevegelsen og de etniske gruppene. Det er dette som er fokuset nå, men vi må ikke regne med at juntaen vil gi seg uten sverdslag. Aung San Suu Kyi var tydelig preget av den alvorlige situasjonen og gav ikke uttrykk for optimisme i de korte bildereportasjene vi kunne se etter møtet med Gambari. FNs generalsekretær sa også at møtene med militærjuntaen ikke hadde vært noen suksess. Vi må huske på at arrestasjonene og den brutale behandlingen av demonstrantene fortsetter. Vi må ha en realistisk forståelse av den prosessen som er i gang og ta i betraktning at det er den samme juntaen som på bestialsk måte slo ned unge studenter og munker som eventuelt vil være en part i dialogen. Så langt kan vi konkludere med at generalenes såkalte "Veikart for fred" med et grunnslovsforslag de nylig har fremmet, trolig er parkert for en stund. Opposisjonen har hele tiden visst at grunnlovsforslaget aldri var ment som annet enn et skuespill for verdenssamfunnet.

Våre krav:
– Aung San Suu Kyi og alle andre politiske fanger må løslates.
– Generalene må presses til å gå i dialog med demokratibevegelsen og de etniske gruppene — uten betingelser.
– Presset mot Kina må opprettholdes. OL bør brukes for å presse Kina til å ta ansvar for sine naboer.
– Økonomiske sanksjoner, herunder en fullstendig handelsboikott mot Burma må gjennomføres.
– Norges Oljefond/Statens pensjonsfond- utland må trekke seg helt ut av Burma.

———————————————————————————

Støtteaktiviteter i Norge og internasjonalt

Støttemarkeringer i Norge
Den store markeringen 28. september samlet nesten like mange som i London: 3 000 mennesker protesterte foran Fredsenteret i Oslo mot det bestialske regimet i Burma som har gått til krig mot sin egen befolkning. Se bilder fra støttemarkeringen her: http://kreateam.no/burma/foto1/index.htmI.

I Bergen har også mange vært samlet til intet mindre enn tre demonstrasjoner i regi av Raftostiftelsen, les mer om dette her: http://www.rafto.no/DesktopModules/ViewAnnouncement.aspx?ItemID=320&Mid=42.

Vi har ikke glemt de mange mindre arrangementene rundt om i Norge som ikke når riksavisenes førstesider. Det er mange lokale initiativer som får god oppslutning og pressedekning.

Hva kan dere gjøre?
Vi har fått mange henvendelser fra folk som ønsker er å være støttemedlemmer og motta vårt nyhetsbrev. Vi takker alle som har vist initiativ og interesse! Vi har også mottatt en rekke henvendelser om lokale møter og aksjoner. Du kan også ta initiativ til å starte en støttegruppe for Burma på ditt hjemsted.
Skriv innlegg i avisen. Pass på at situasjonen i Burma ikke blir glemt.
Om du ønsker å gi penger til demokratibevegelsen, se vår hjemmeside:
www.burma.no

Flere konkrete forslag om hvordan dere kan orientere og engasjere dere følger nedenfor.

Åpent møte hos Kirkens Nødhjelp i Oslo 22. oktober
I lys av de siste ukers dramatiske demonstrasjoner i Burma ønsker Kirkens Nødhjelp å invitere til et åpent møte om Burma mandag 22. oktober kl. 11-13.
Tilstede vil være Jack Dunford, direktør for Thailand Burmese Border Consortium (TBBC)
som leder flyktningearbeidet for burmesiske flyktninger i Thailand,
samt Aye Chan Naing, redaktør for Democratic Voice of Burma (DVB).
Møtet vil finne sted i Kirkens Nødhjelps lokaler i Bernard Getz gate.
Vennligst gi beskjed om du kan komme til Trine Hveem, programkoordinator for
Sørøst Asia, epost: [email protected] eller mobil 92484616.

Internasjonal markering 24. oktober for Aung San Suu Kyi
Per dags dato har Aung San Suu Kyi sittet i husarrest 11 år og 358 dager siden 1989.
Den 24. oktober 2007 vil hun ha vært fanget i sitt eget hjem i hele 12 år av de siste 18 årene.
Verdensamfunnet vil ikke la dette gå forbi i stillhet. Markeringer og aksjoner vil finne sted over hele kloden.
Vi hatt fått meldinger om at demonstrasjoner arrangeres utenfor Kinesiske ambassader i flere land der demonstrantene vil ha på seg masker med bilde av Aung San Suu Kyi.
I Oslo vil vi tenne lys og ha en stille markering fra kl. 18 og utover kvelden den 24.10.07.
Merk dere datoen og følg med på hvor og hvordan dere kan delta lokalt.

Opprop til Burmas naboland
Om dere vil oppfordre Kina, India og Thailand til å ta ansvar for sitt naboland Burma, kan dere signere oppropet:
http://www.opprop.no/opprop.php?id=burma
Fint om det spres videre!

Facebookgruppe
Facebookgruppen We support Burmese — Norway har mer enn 2700 medlemmer. Den oppdateres jevnlig med nyheter om hva som skjer i Norge. Meld dere på!

Boikott norske bedrifter
Norwatch har frigjort listen over norske bedrifter som handler med Burma. Dere kan protestere mot disse.
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1640

For videre orientering om situasjonen i Burma:
Utfyllende samleside om hendelser og uttalelser internasjonalt:
http://www.apppb.blogspot.com/

Informasjon om og lister over politiske fanger:

Oppdatert informasjon fra Democratic Voice of Burma:
www.dvb.no

Nyheter og multimedia relatert til Burma:
http://www.mizzima.com/

Del 2 av Tony Birtleys dokumentarfilm "Innside Myanmar":
http://bravenewfilms.org/blog/15587-inside-myanmar-the-crackdown-10-oct-07-part-2

Diktet " Burmas Munker"
Vi fikk tilsendt et diktet "Burmas Munker" skrevet av András Hidas. Som så mange andre er han rystet over informasjonen som kommer fra Burma, og skriver at "Jeg har forsøkt å gi min medfølelse en poetisk form. Jeg ber dere ta den som et uttrykk for dyp harme over det totalitære regimets framferd. Det er et dypt ønsket håp at situasjonen snarlig kan endre seg med påtrykk fra alle land og alle lands bedrifter som har kontakt eller driver handel med regimet.(12.10.07)
Diktet kan du lese her:

—————————————————————————-

Annet

Ny hjemmeside
Vi har i dessverre lengre tid hatt tekniske problemer med vår hjemmeside, men får ny plattform for nettstedet i begynnelsen av november.

NY FRIST FOR REISESTIPEND FOR STUDENTER OG YNGRE FORSKERE
Den norske Burmakomité deler ut ett til to reisestipend på inntil 10.000 kroner årlig til studenter eller yngre forskere ved norske universiteter og høgskoler som skal gjennomføre feltarbeid i Burma eller grenseområdene. Ny søknadsfrist: 29. oktober. Les mer i utlysningen:

—————————————————————————-

Den norske Burmakomité har i det siste opplevd en gledelig økning i folks engasjement for landet, men på grunn av tjenestereiser og sykdom har vi ikke vært i stand til å følge opp støttemedlemmer og nyhetsbrev på tilfredsstillende måte, noe vi beklager. Vi arbeider imidlertid aktivt for å styrke den daglige driften.

—————————————————————————-

Tips, tilbakemeldinger eller avbestilling sendes:
Gunnlaug Kuløy, informasjonsmedarbeider, Den norske Burmakomité
E-post: [email protected] I tel: 22 47 92 37 I faks: 22 47 92 01 I Web: www.burma.no
“Counting the days”: Aung San Suu Kyi, 11 år og 358 dager i varetekt siden 1989.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**