Åpent møte i Lier venstre, mandag 22 oktober 2007, kl.18.30

Alle interesserte er velkommen til første runde i kommunestyreperioden 2007-2011 for behandling av politiske saker til hovedutvalgene og kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Teltleir for folkehelsa4

Foto: Stine B. Osnes

Lier Venstre står ovenfor en ny og utfordrende 4-års periode.
Vi har nye koster, et spenstig program og nye muligheter!

Oversikt over Venstres representasjon etter å ha inngått et valgteknisk samarbeid med Høyre, Sp og Krf:

To plasser i kommunestyret: Nina E. Johnsen og Marianne Berg Korneliussen.

En plass i Formannskap: Nina E. Johnsen. 1-vara: Marianne Berg Korneliussen.

En plass og nestleder i Miljøutvalget: Marianne Berg Korneliussen. 2-vara for sentrumsliste: Christian Aakermann

En plass i Planutvalget: Einar Hovde. 1-vara for sentrumsliste: Odd Eriksen.

En plass i Tjenesteutvalget: Lars Ove Moldskred. 3-vara for sentrumsliste: Randi K Strand

Øvrige verv presenteres på møtet.

Saker til behandling:

1. Konstituering av kommunestyregruppa.

2. Åpen debatt om arbeidsform.

3. Lier Venstres arbeidsform/organisering for neste 4-års periode.

4. Planlegging av årsmøtet og nødvendige forberedelser.

5. Gjennomgang av politiske saker til behandling i hovedutv. og kommunestyret

Vel møtt 🙂

Mvh Nina E. Johnsen

[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**