Bli medlem !

Som et ledd i Venstres vervekampanje, kan du nå melde deg inn i Drammen Venstre for kun 20 kr for resten av 2007!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Drammen Venstre er et lokallag i vekst. Vi har både dobla oppslutningen vår ved valget, og vi har på ett år doblet medlemstallet vårt til nærmere 50. Etter valget ble vår førstekandidat Asgeir Osnes medlem av bystyret og nestleder i komiteen for byutvikling og kultur. Komiteen har bl.a ansvaret for miljøpolitikken. Drammen Venstre kjører åpne og felles styre- og gruppemøter, i tillegg planlegger vi politiske “verksteder”.

Venstre i Søndre Buskerud

Foto: Claus Haals

Bli med du også!

Du som melder deg inn i Venstre via lokallaget ditt i Buskerud, blir medlem til en hyggelig pris ut 2007. Kanskje det blir du som blir med på Buskeruds årsmøte i Hønefoss 1.-2.februar,eller landsmøtet til Venstre på Sundvollen til våren?

Som medlem i Venstre får du:
-tilgang til lukket Venstremøteplass på nett, Venstre+, der du kan følge med på interne debatter, chatte med politikere/andre medlemmer
-gratistilbud om egen mailkonto i Venstre
-medlemsblad fra Venstre sentralt
-nyhetsbrev per mail fra Buskerud Venstre
-like muligheter som alle andre medlemmer til å delta på ulike arrangementer lokalt og på fylkesplan
-god sjanse til å påvirke politikken der du bor. Venstre lytter!
-velg selv hvor aktiv du vil være

Gunnar Kvassheim og Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Vil du bli medlem?

Ta kontakt med leder Asgeir Osnes på
[email protected]

eller

Sekretær Tom Hedalen på
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**