Tanker etter valget

Dette er overskriften på et leserinnlegg i dagens avis (Røyken og Hurums Avis) Ulike synspunkter har vært lufta i samme avis vedr valget og samarbeid etter valget, dette er bakgrunn for artikkelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tanker etter valget

MarySandalJohansen

Foto: privat

Det er mye snakk om samarbeid etter kommunevalget og forskjellige samarbeidsalternativer er valgt i de ulike kommunene.
Folk kan irritere seg over det samarbeidet som blir valgt, spesielt om deres eget parti ikke får den posisjonen de kunne ønske. "Udemokratisk" og andre ord blir valgt. Men dersom et parti i Røyken skulle fått 30 % av stemmene så er det viktig å huske på at 70 % ikke stemte på dette partiet, så dersom en samarbeidskoalisasjon kan klare å forvalte 50 % eller mer av mandatene og kan samarbeide om en politisk plattform så kommer disse i posisjon uansett hvor stort resten av partiene er.
Høyrepartiene og sosialistene er en benevnelse i det politiske landskapet. På den politiske skala, med borgerlige og sosialistiske partier, befinner Venstre seg i sentrum og vi har en gylden mulighet til å samarbeide med begge sider for å få gjennomslag for Venstres politikk.
I periode 2003-2007 hadde Røyken Venstre et politisk samarbeid med KRF, Bygdelista og Høyre. Venstre fikk gjennomslag for viktige saker som Røyken Venstre hadde programfesta.
Men det er viktig å merke seg at mye av arbeidet i kommunestyret og andre utvalg ofte var prega av et samarbeid som gikk utenom alliansene, og der de folkevalgte fra alle partier tok ansvaret de hadde fått av velgerne.
Røyken Venstre tror og har erfaring for at den enkelte folkevalgte kan ha/har en viktig ombudsrolle uavhengig av samarbeids koalisasjoner.
I inneværende år har Røyken Venstre valgt å ha et valgteknisk samarbeid med KRF, Høyre og FRP.
Retningslinjene for våre politikere er Røyken Venstres program 2007-2011, se program på hjemsiden Røyken Venstre. Her sier vi m.a.:
"Vi ønsker at Røykens befolkning selv skal delta i styringen av sin egen kommune. Vi vil ha mer åpenhet og vi vil gjøre det enklere å få innsyn i den kommunale saksbehandlingen. Videre er det viktig for Venstre å ha et langsiktig perspektiv i de politiske vurderingene, og arbeide for at politikere og kommunale saksbehandlere skal se utover egen valg- og ansettelsesperiode"

Mary Sandal Johansen
Leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**