Inspirasjonssamling

Telemark Venstre ønsker alle sine medlemmer velkommen til inspirasjonssamling 2. og 3. november på Norlandia Hotell Telemark, Notodden. Odd Einar Dørum er med oss på fredag. Lørdag blir vi drillet i media og profileringsarbeid fra Venstre sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ta kontakt med din lokallagsleder hvis du har lyst til å delta. Oversikt over disse finner du her: https://www.venstre.no/telemark/artikkel/304/

Selv om påmeldingsfristen har gått ut, er det fremdeles mulighet til å delta. Ring Tonje på 93093468 eller send en mail [email protected]

PROGRAM

Fredag

18:00 Velkommen

18.15 En hyllest til oss selv
Foredrag av leder i Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt

18:35 Med blanke ark
Foredrag av nyvalgt folkevalgt
Hvilke utfordringer jeg ser i det å være helt fersk folkevalgt for Venstre. Av Atle Rui.

18:55 Trygg og erfaren
Foredrag av en erfaren kommunestyrerepresentant
Hvordan jobber en erfaren lokalpolitiker? Tips til de ferske og alle andre. Av Gustav Søvde.

19:15 Veien videre mot Stortingsplass
Vår fylkesfadder og stortingsrepresentant Odd Einar Dørum kommer med gode råd til Telemark Venstre på veien videre mot neste valg som er Stortingsvalget i 2009.

19:45 Ordet fritt
Kommentarer til foredragene.

20:15 Avslutning

20:30 Middag og sosialt samvær


Lørdag

08:30 Innstilling til Valgkomiteen fra Telemark Venstre
Telemark Venstres innspill til kandidater til Venstres ledertrio, sentralstyre- og landstyremedlemmer m/varamedlemmer.

09:00 Tips fra næringslivet
Hvordan jobber næringslivet og andre organisasjoner med nettverks- og organisasjonsbygging? Kan vi dra nytte av denne kunnskapen inn i det politiske arbeidet? Av Stein Kinserdal, nestleder i Telemark Venstre og direktør på sykehuset Vestfold

09.45 Debatt og spørsmål til foredraget

10:00 Media og profileringsarbeid
Gode råd om hvordan vi bør jobbe med media og profileringsarbeid, av informasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær. Spørsmål og debatt

11:15 Kaffepause

11:30 Gruppearbeid:
1) Nettverksbygging i Telemark Venstre. Hvordan gjøre hverandre gode?
2) Hva forventer vi av hverandre i Telemark Venstre mot Stortingsvalget 09?
3) Hvilke saker er aktuelle for Telemark Venstre å fronte tydelig og i god tid før valget i 2009?

12:30 Presentasjon av gruppearbeid i plenum

13:00 Lunsj

13:30 Ung halvtime
Telemark unge Venstre’s halv time med fokus på veien videre for Venstre i Telemark

14:00 Oppsummering av inspirasjonssamlingen

14:30 Avslutning

PRIS
Dagpakke:325,-
Overnatting enkeltrom: 995,-

Telemark Venstre dekker inntil kr. 500,- pr. person. Det betyr at det ikke blir kostnader for lokallagene å delta på dagpakke. Dersom det ønskes overnatting, vil det bli en kostnad på kr. 495,- pr person som lokallagene selv må betale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**