Så er bystyresesongen 2007 – 2011 igang

Steinar Gundersen ble valgt inn i Hovedutvalg for Oppvekst og Omsorg, Dag Jørgen Hveem i Hovedutvalg for tekniske tjenester og Jan Einar Henriksen i Formannskap og som varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I tråd med de beste tradisjoner for en kommune som satser på kunst, kultur og trehus, ble det første bystyremøtet innledet med musikk fremført av fire unge musikere fra den kommunale musikkskolen.

Deretter innledet vår nye ordfører med en personlig hilsen til bystyret, før valg til ulike formannskap, hovedutvalg med mer ble gjennomført under akkompagnert av enkelte politiske stikk fra politikere på sosialistisk side.

For Venstres del fikk valgene følgende sammensetting:

 Varaordfører Jan Einar Henriksen

Varaordfører Jan Einar Henriksen

Formannskap: Jan Einar Henriksen med vara: Willy Thorsen, Dag Jørgen Hveem og Steinar Gundersen.

Varaordfører: Jan Einar Henriksen

Kontrollutvalg:Karen Akland

Hovedutvalg for tekniske tjenester: Dag Jørgen Hveem med vara: Stian Lund, Anlaug Stenersen og Marianne Ommundsen.

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg:Steinar Gundersen med vara: Maria Aspesæter, Solveig Vereide og Erik Johs. Vintermyr.

Agder Energi Eiermøte: Jan Einar Henriksen

Kommunenes sentralforbund KS: Jan Einar Henriksen med vara: Dag Jørgen Hveem

Valgkomité for øvrige utvalg: Anlaug Stenersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**