Vil beholde Huken naturbarnehage

Grorud Venstre er imot bydelens planer om å flytte Huken naturbarnehage.
En flytting betyr i realiteten en nedleggelse. Vi ønsker flere friluftsbarnehager og barnehager som
setter miljøet i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lille Sandal

Foto: Sandal

Å legge ned Huken naturbarnehage strider ikke bare imot foreldrenes og de ansattes ønsker. En nedleggelse strider også imot satsingen for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen (Groruddalssatsingen). Det finnes i dag kun to kommunale naturbarnehager i Groruddalen. Å legge ned den av dem vil være et stort tap for bydelen.

Flytting til større barnehageprosjekter er heller ikke et alternativ. Flytting vil føre til at kompetansen på naturbarnehagen forsvinner. Det vil si at bydelen i prinsippet klarer å legge ned naturbarnehagen ved å flytte den. Oppgradering av nåværende lokaler vil være den beste løsningen for å opprettholde et godt oppveksttilbud for barn i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**