Onsdag er B-dagen

Onsdag 24. oktober er B-dagen for Haugesund kommune. Da legger rådmannen fram sitt forslag til budsjett. Det er all grunn til å vente en fortsatt stram kommuneøkonomi. Selv om skatteinntektene øker som følge av gode tider i næringslivet, er ikke økningen i frie inntekter fra staten like store.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset

I forslaget til statsbudsjett er Haugesund kun tilgodesett med litt mer enn pris- og lønnsstigningen. I tillegg vil kommunene få flere oppgaver som skal dekkes inn ved hjelp av de frie midlene. Økt timetall i grunnskolen fra høsten 2008 og økte pensjonsforpliktelser vil mest sannsynlig kreve hele økningen i frie midler og vel så det.

Haugesund Venstre mener det er avgjørende at kommunen holder stramme økonomiske tøyler. Framfor alt er det viktig at vi reduserer lånegjeld i en tid der renta er på vei oppover. Det betyr at låneopptaket må begrenses så mye som mulig.

Stramme økonomiske rammer krever at politikerne er villige til å prioritere. Det betyr blant annet å si nei til populære tiltak når disse vil gå utover nødvendige tiltak. For Haugesund Venstre vil det særlig være tre saksområder vi vil prioritere i dette budsjettet, kompetanseheving for lærere, bedre rusomsorg og et fortsatt fokus på omsorg for eldre og syke.

I tillegg vil det være avgjørende å få i gang arbeidet med en klimaplan for Haugesund kommune.

Haugesund Venstre ønsker en åpen og inkluderende prosess rundt budsjettet for Haugesund kommune. Derfor vil vi legge opp til en behandling av budsjettet der byens borgere får mulighet til å komme med innspill og kommentarer. Du kommer til å finne mer om budsjettet på våre nettsider de kommende ukene, og vi kommer til å invitere til åpne møter om budsjettet der du kan si din mening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**