Drammen kommune – åpen høring om budsjett 2008

Budsjetthøringen gjennomføres mandag 12.november kl 17.00 i Bystyresalen. Målet med budsjetthøringen er å gi lag, foreninger, organisasjoner og lignende — anledning til å komme med sine innspill til Rådmannens budsjettframlegg før Formannskapets formelle budsjettmøte 20.november-07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Budsjetthøringen gjemmonfores på følgende måte:

1. Høringen ledes av ordfører som også fungerer som ordstyrer.

2. De delegasjoner som skal fremme sitt syn må ha meldt seg på til sekretariatet innen mandag 12.november kl 10.00.

3. De påmeldte delegasjoner er tildelt taletid på inntil 15 minutter (inkludert spørsmål).

4. Taletid til de enkelte delegasjoner er vurdert avhengig av omfang og sammensetning. Det er ønskelig at delegasjonene legger fram sine synspunkter skriftlig.

5. Bare medlemmer av formannskapet og gruppelederne som ikke er medlem av formannskapet kan stille spørsmål til delegasjonene under høringen.

6. Det legges ikke opp til diskusjon mellom delegasjonene og formannskapets medlemmer/gruppelederne eller mellom formannskapet/gruppelederne under høringen.

7. Det føres protokoll hvor det framgår hvem som deltok og eventuelle konklusjoner. I protokollen vil også innelggene, som blir levert skriftlig, legges inn.

8. I etterkant av høringen avholder formannskapet/gruppelederne et kort møte som oppsummering.

Delegasjoner som ønsker å delta på budsjetthøringen må melde fra til ordførers sekretær
tlf. 32 04 60 70 eller på epost [email protected] innen 12.november kl 10.00.

Drammen Venstre oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner o.l til å møte opp påhøringen !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**