Konstituering 23. oktober 2007

Her kommer en første oversikt over Røyken Venstres folk i utvalg og råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lasse og Marit 23. okt 2007

Lasse og Marit 23. okt 2007
Foto: Mary Sandal Johansen

Lasse Narjord Thue og Marit Kolbræk skal representere Venstre i Røyken Kommunestyre.
Vara:
1.Daniela Torsvik
2. Tore Hogstad
3. Mona Haug
4. Christer Enersen
5. Arne Vadseth

Lasse Thue – medlem av Formanskapet
1. vara Marit Kolbræk

Lasse Narjord Thue – nestleder Oppvekst
Vara:
1. Daniela Torsvik
2. Mona Haug
3. Christer Enersen

Marit Kolbræk – nestleder Kultur
Vara:
1. Tore Hogstad
2. Daniela Torsvik
3. Arne Vadseth

Representant til Kontrollutvalget
Tore Hogstad
Vara
Rebekka Borsch

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**