Turen som ble en befaring på Nilsemarka fyllplass

NIlsemarka fyllplass. Da formanskapet i Røyken i 2006 ble kjent med at Dokken A/S urettmessig hadde tatt seg til rette utenfor godkjent areal og over på tilgrensende LNF- område vedtok formannskapet umiddelbar stans i annleggsarbeidene. Etter at et nytt og forbedret avtaleutkast i forhold til tidligere avtaler så fikk Dokken A/S fornyet tillit ….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nilsemarka fyllplass

Nilsemarka fyllplass
Foto: Mary Sandal Johansen

På tur i dag 24. oktober 2007 ble venstrefolk (Anne-Sofie Hjelmeland og undertegnede) forundret over virksomheten på fyllplassen. Lass med asfalt og alunskifer ble dumpa mm Kan dette være i henhold til avtalen kommunen har med Dokken?
En telefon til kommunen ved ordfører førte til ummidelbar stopp i dumpingsarbeidet.

Nilsemarka 24 okt 2007

Nilsemarka 24 okt 2007
Foto: Mary Sandal Johansen

Nilsemarka fyllplass

Nilsemarka fyllplass
Foto: Mary Sandal Johansen

MarySandalJohansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**