Arendals Tidende om E18-strategi

Av Bente Harstad, 25.10.07

Det ble høy temperatur da driftsstyret i ettermiddag behandlet strategien for hvordan Arendal kommune skal få fortgang i planlegging og bygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Rådmannen etterspurte et enstemmig og klart politisk vedtak, men det ville ikke alle partiene være med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


ENGASJERTE: Det ble en hard debatt da driftsstyret i dag behandlet videre strategi for E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Ingebjørg A. Godskesen og Frp ville ikke gå med på at egdene skal medfinansiere veien gjennom en eventuell bomstasjon.
Det er nå to år siden rådmann Harald Danielsen ble oppnevnt som kommunens representant i plangruppen som skulle arbeide med planleggingen av den aktuelle E18-strekningen. Foruten kommunene Arendal og Tvedestrand, har fylkeskommunen deltatt, og Statens vegvesen vært sekretariat.

Manglende prioritet
I sakspapirene skriver rådmannen at det har vært vanskelig å få framdrift i arbeidet. Det mener han skyldes at Vegvesenet ikke har prioritert ressurser til arbeidet, og videre: Uten at det har vært spesielt tydelig uttrykt, skyldes nok den manglende prioritet på planarbeidet at det politiske miljø og andre i Arendal har vært svært forbeholdne i forhold til å akseptere lokale finansieringsløsninger.

Medfinansiering

– Dette handler ikke om å lage en bomring rundt Arendal, understreket ordfører Torill R. Larsen og fortsatte:
– Men det handler om å få en fire felts vei mellom Arendal og Tvedestrand. Skal vi i det hele tatt komme med i Nasjonal Transportplan (NTP) må vi jobbe ut fra et alternativ med egenfinansiering. Forrige regjering var ikke flink nok til å bevilge penger til veiformål, det er ikke denne heller, så parallelt får vi jobbe politisk med våre representanter på Stortinget for å få penger til samferdsel. Men skal vi kunne begynne på veien i 2013, må vi ha en form for medfinanisering. Da foreslår vi å flytte bomstasjonen, ikke om å lage en bomring rundt byen, gjentok ordføreren og understreket poenget fra sakspapirene om at det er viktig med politisk ryggdekning for å gå videre med saken.

Flere bomstasjoner
Frp og Arne Austenå var ikke villige til å gi ordføreren og rådmannen den etterspurte ryggdekning:
– Ja, ordfører, jeg ble forundret når saken nå fremstilles slik. Vi har mast på traseen i fire år, så plutselig, i første møte etter valget kommer dere ut og sier vi må ha bompenger. Det er statens oppgave å sørge for riksveinettet, og jeg synes det er trist at enkelte kommuner sniker i køen fordi de gir etter for statens press. Etter neste valg håper jeg det kommer en regjering som prioriterer samferdsel, det eneste vi får løfte om nå er flere bomstasjoner, sa Austenå som mente bompenger også rammer de som har dårligst råd fra før. Pensjonistpartiets Kåre G. Knudsen var enig med Frp:
– Her har jeg med meg ganske mange folk. Ikke bare Pensjonistpartiet, men også 10 000 medlemmer i NAF i fylket. Det er ikke moralsk eller riktig at regjeringen skal tvinge norske kommuner til å bygge bomstasjoner, det er forkastelig, mente Knudsen.

2013
Tormod Vågsnes, KrF, var ikke enig med representantene fra Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet:
– Nå må vi se framover! Det er kjempeviktig at E18 får byggestart i 2013, hele utviklingen i Arendal øst står og faller på det, sa Vågsnes og viste til en allerede overbelastet Kystvei og satsingen på Eydehavn.
– Jeg synes det er direkte uansvarlig å ikke se framover og gå inn for dette. Dette er kanskje den viktigste oppgavene ordføreren har denne perioden, jeg håper inderlig at dere besinner dere.
– Ja, dette er viktig for hele landsdelen, jeg er veldig glad for ordførerens aktive linje i saken, istemte Venstres Jan Kløvstad.

Strategi

– Driftsstyret er bedt om å ta stilling til strategien framover. Det er det vi er invitert til, ikke til å vedta en bomring, det er ikke et tema i denne sammenheng. Jeg har stor forståelse for at rådmannen og ordføreren ønsker et klart svar fra driftsstyret. Jeg tror ikke det finnes noen i dette landet som er for bompenger, det er ikke jeg heller i utganspunktet for, men her har vi å forholde oss til realiteter. Jeg hadde nesten håpt på at Arendal kunne stå samla, oppfordret Einar Halvorsen, H, som fikk bifallende nikk av Vågsnes og ordføreren.
– Vi har ikke løst alt, trasediskusjoner kommer og mer, men det må legges en strategi i enhver stor sak som dette, avsluttet Halvorsen.

Almisse
– Det er direkte flautt å sitte å høre på dette. Det er jo ikke rart at staten kan pålegge medfinansiering, når alle kommunestyre sitter som nikkedukker. Jeg er helt enig med Austenå og støtter forslaget hans, sa Ingebjørg A. Godskesen.
– Dette er et spørsmål om vi vil ha vei eller ikke. Jeg er enige med alle som har sagt noe rundt bordet, ingen ønsker i utgangspunktet å betale selv, det kalles almisse til staten, men det blir sånn om vi skal få det til. Så sier Arne Austenå at han vil vente til etter neste valg, men da får jo du aldri oppleve noe ny E18, om vi skal vente i 40 år. Da vil jeg heller ha en vei i 2016, så kan dere ri prinsipper til dere kreperer, sa Nils J. Nilsen, før han ble hysjet på av varaordfører Vågsnes, som synes ordbruken i siste setning ble litt vel sterk.

Prøvestemte
Før avstemmingen sa rådmannen at han ønsket en prøveavstemning, slik at folk kunne se hva som ville bli stemt av de andre, og understreket at det beste var et enstemmig vedtak. Slik gikk det ikke, verken i prøveavstemmingen eller den formelle. Seks gikk for rådmannens forslag, det var ordfører, varaordfører, Einar Halvorsen, Jan Kløvstad, Nils J. Nilsen og Kristen Bjormyr. Pensjonistpartiet og Frp stemte mot forslaget fra rådmannen begge gangene.

Fakta i saken:
– Byggingen av veien er i rådmannens forslag beregnet å starte opp i 2013 og ferdigstilles i 2016.
– Bomavgiften mellom Grimstad og Kristiansand avsluttes i 2016, og dermed kan innkrevingspunktet det året flyttes fra Grimstad/Lillesand til Arendal.
– Bystyret behandler saken i november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**