Iran: Stopp henrettelser og steining nå!

Økende undertrykkelse og en ny bølge av henrettelser i Iran av stor omfang har alarmert mennekerettighetsforkjempere.

Den grufulle hengingen av to unge menn med heiskran i sentrum av Teheran har sendt sjokkbølger verden over. Dette var dog kun toppen av isberget over grufulle overgrep i Iran den siste tiden, heter det i et opprop Venstres gruppeleder Jan Kløvstad har skrevet under på, etter initiativ fra Kamal Khosnood i det eksil-iranske miljøet i Arednal. Jan Kløvstad holdt også appell i solidaritetsaksjonen for Iran i Arendal 14. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her er teksten i oppropet:

Irandemonstrasjon

Foto: Frank Johannessen, Agderposten/TV

På bildet: Eksiliranere i solidaritetsaksjon i Arendal 14. september.

Minst 41 fanger har blitt henrettet over hele landet mellom 21. juni og 21. juli. Regimet henretter politiske fanger som vanlig kriminelle. 22. juli ble to politiske fanger henrettet sammen med ti andre fanger i Teheran. To journalister er også blitt dømt til døden for handlinger mot nasjonens sikkerhet.

En god del ofre for henrettelser var mindreårige da de påståtte kriminelle handlingene fant sted. Minst 71 mindreårige sitter nå på dødscelle.

5. juli 2007, ble en mann steinet til døden i Qazvin provinsen. 8 kvinner venter i dag på å bli steinet. Siden Ahmadinejad kom til makten som regimets president er det blitt registrert i overkant av 450 dødsdommer.

De siste månedene har et stort antall studenter blitt arrestert i forbindelse med protestaksjoner mot den økende undertrykkelsen i landet. Dusiner sitter fanget i det beryktede Evin fengslet, mange i avdeling 209, og gjennomlider barbarisk fysisk og psykisk tortur, noen holdes i isolat.

I løpet av den siste perioden med nedslåing av protester har det forekommet massearrestasjoner i følge kommandanter i sikkerhetstjenesten. Advarsler er blitt gitt til 977,000 på gaten, mens 4209 ungdommer er blitt arrestert som "bøller".

For å hindre spredningen av protester mot myndighetene er kvinner de fremste ofrene. I junimåned ble 150.000 kvinner arrestert.

Ahmadinejad og regimets autoriteter har gitt sin fulle støtte til økende undertrykkelse og henrettelser som regimets politiskk.

Under fredagsbønnprekenen 27. juli uttalte sjef for vokterrådet "henging av en gruppe bøller har vært blant de beste sikkerhetsmessige, politiske og kulturelle tiltak".

Vedvarende undertrykkelse i Iran er det umiddelbare resultatet av vestens blidgjøringspolitikk vis-à-vis det iranske regimet, med spesiell vekt på EUs linje. Som resultat av denne politikken ble det iranske folkets hovedopposisjonsgruppe, Folkets Mojahedin, den 28. juni 2007 igjen oppført i listen over terroristorganisasjoner. Medlemmer av denne organisasjonen er de fremste ofrene for poltiske henrettelser.

Vi fordømmer den nye bølgen av henrettelser og undertrykkelse, og krever en internasjonal kampanje mot krenkelse av menneskerettighetene i Iran. Vi oppfordrer vestlige regjeringer og EU til å:
– Regulere handel og diplomatiske forhold til det iranske regimet med betingelse om forbedring av menneskerettighetssituasjonen i landet;
– Sette i gang umiddelbare tiltak til å hindre økning i vilkårlige henrettelser i Iran, hvilket er en grov krenkelse av anerkjente menneskerettighetsnormer;
– Sette utarbeidelsen av en resolusjon mot menneskerettighetsbrudd i Iran på dagsorden under neste møte i de Forente Nasjoners generalforsamling;
– Bruke de Forente Nasjoner til å oppnevne en spesial rapportør til å overse menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Navn: Jan

Etternavn: Kløvstad

Stilling: gruppeleiar for Venstre i Arendal

Signatur: Jan Kløvstad

E-mail: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**