Vestfold Venstres representanter i utvalg og råd i det nye fylkestinget

På fylkestingsmøtet 24. oktober i år ble medlemmer til hovedutvalg og ulike råd valgt. Venstre fikk medlemmer i alle fire hovedutvalgene, med Fred Rikard Fredriksen som nestleder i hovedutvalget for Kultur, folkehelse og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Kåre Pettersen og Aina Dahl

Kåre Pettersen og Aina Dahl

Årets fylkestingsvalg ga oss 4 % oppslutning, som var en framgang på 1,5 % fra valget i 2003. Dette ga oss 2 representanter i fylkestinget; som var en dobling fra forrige periode.
De to som nå skal møte er Kåre Pettersen og Aina Dahl.

Kåre Pettersen er også valgt inn som fast medlem i fylkesutvalget med Aina Dahl som første vara.

Fylkestingsmøtet 24.oktober hadde valg på medlemmer til hovedutvalgene og diverse andre utvalg og råd. Dette ga Venstre i fylket uttelling i alle de fire hovedutvalgene og med følgende medlemmer:

Hovedutvalget for Kultur, folkehelse og miljø

Fred Rikard Fredriksen

Fred Rikard Fredriksen

– Fred Rikard Fredriksen, nestleder
– Erna Ekenes Olsen, 2. vara
– Aina Dahl, 4. vara


Hovedutvalget for Utdanning

Erna Ekenes Olsen

Erna Ekenes Olsen

– Erna Ekenes Olsen, fast medlem
– Gerd-Eva Holtung, 1. vara
– Kåre Pettersen, 2. vara
– Fred Rikard Fredriksen, 3. vara

Hovedutvalg for Plan og areal

Aina Dahl

Aina Dahl

– Aina Dahl, fast medlem
– Anne Marie Horntvedt, 2. vara
– Kåre Pettersen, 4. vara

Hovedutvalg for Samferdsel og næring

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

– Kåre Pettersen, fast medlem
– Svend Bergan Grane, 1. vara
– Aina Dahl, 2. vara
– Anne Marie Horntvedt, 3. vara


Til øvrige råd og utvalg fikk Venstre følgende medlemmer:

Fylkeskommunens særskilte klagenemnd
Gerd-Eva Holtung, nestleder med Aina Dahl som vara

Fylkesvalgstyret
Aina Dahl som medlem med Kåre Pettersen som vara

Styret for Vestfold fylkesmuseum
Erna Ekenes Olsen som medlem med Anne Marie Horntvedt som vara

Styret for Larvikmuseene
Hallstein Bast som første vara fra fylket

Oslofjordens Friluftsråd
Karin Frøyd som medlem og Aina Dahl som vara

Kommunenes Sentralforbund Fylkesmøtet
Kåre Pettersen ble valgt med Aina Dahl som vara

Kommunenes Sentralforbund Landstinget
Kåre Pettersen ble valgt med Aina Dahl som vara

I tillegg har Valgnemnda laget ferdig sin innstilling til Råd forebyggende arbeid hvor Fred Rikard Fredriksen er innstilt som fast medlem. Det vil også bli foretatt valg til Fylkeslandbrukstyret i løpet av året.

På fylkestingsmøtet 24.10.07 ble det også foretatt valg til "Plattform Vestfold" hvor det skulle velges 5 politikere som medlemmer. Her ble Aina Dahl valgt inn som medlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**