Hva med Lænd – Sørenget?

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad stiller spørsmål om Lænd – Sørenget til samferdselsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Begrunnelse:
Riksveg 769 (Kystriksveien) gjennom Namsos kommune, parsell Lænd-Sørenget. Denne parsellen har i flere år stått øverst på fylkets prioriteringsliste, sier Skjelstad. Like før siste kommunevalg kom det en bekreftelse fra statsministerens kontor, på at pengene som skal til for å starte prosjektet i 2008, nå er på plass.
I St. prp. nr 1 for neste år er ikke Lænd – Sørenget nevnt. Det verserer rykter om at pengene, 15 mill. kroner, måtte benyttes til dekning av utgiftene med ei bru som ble tatt av flommen på Salsnes. Dette til tross for at det fra øverste politiske hold ble gitt forsikringer om at utgiftene i forbindelse med flommen vinteren 2006, ikke skulle belastes kommunen som ble rammet, men tas av samfunnet (staten).

Les spørsmålet på stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**