Bydelsutvalget konstituert

Venstre får plass i arbeidsutvalget og de to fagkomiteene under Vestre Aker bydelsutvalg. Det er klart etter at bydelsutvalget hadde sitt konstituerende møte 18. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Astrid Charlotte Seeberg

Foto: E. Nikolaysen

Astrid Seeberg er nyvalgt medlem av bydelsutvalget for Vestre Aker Venstre, og sammen med erfarne Terje Bjøro går hun nå løs på fire år med bydelspolitikk. På det konstituerende møtet ble hun valgt inn som Venstres representant i arbeidsutvalget. AU forbereder saker før behandlingen i bydelsutvalget.

Anne Hollerud blir Venstres representant i Helse- og Sosialkomitéen.

Terje Bjøro

Foto: Vestre Aker Venstre

Terje Bjøro fortsetter som gruppeleder, og får dessuten plass i komitéen for bydelsutvikling, miljø og samferdsel, kalt BMS-komitéen. Han vil dermed arbeide på samme fagområde som i bystyret, der han er 1. varamedlem for Ola Elvestuen i Byutviklingskomitéen.

Bydelsutvalget:
TERJE BJØRO (gruppeleder)
ASTRID SEEBERG

AU (arbeidsutvalget):
ASTRID SEEBERG,
1. vara: Vinur Tansem
2. vara: Sriskanthan Kanagavale
3. vara: Olaf Thommessen

BMS-komite (bydelsutvikling, miljø, samferdsel):
TERJE BJØRO,
1. vara Astrid Seeberg
2. vara Sriskanthan Kanagavale
3. vara Olaf Thommessen

Helse- og Sosialkomiteen:
ANNE HOLLERUD,
1. vara Karen Kautzman Bjøro
2. vara Anette Coucheron
3. vara Terje Bjøro

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**