Badeanlegget i Norda Skeisvann

Administrasjonen har foreslått å legge ned badeanlegget i Norda Skeisvann. Saken skal behandles i utvalg for miljø- og naturforvaltning i morgen. Mye tyder på at administrasjonen ikke får gjennomslag for sitt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Solnedgang vann innsjø

Administrasjonen begrunner sitt forslag med at vannkvaliteten i Norda Skeisvann er i ferd med å bli så dårlig at det kan bli helseskadelig å bade i vannet. Bakgrunnen for at vannkvaliteten forringes er det økende antall fugler som holder til i vannet. Disse kommer i stor grad på grunn av mating.

Også lokal forurensing rundt badeanlegget er et problem som kan utgjøre en fare for badende. Gjenstander kastes i vannet og kan føre til skade på personer som f.eks. stuper.

Når utvalget skal behandle saken vil det mest sannsynlig bli stilt spørsmål ved konsekvensene av å legge ned badeanlegget i Nora Skeisvann i forhold til kostnader ved å etablere badeanlegg andre steder. Ulike måter å redusere fuglebestanden og hindre forurensing vil nok også bli et tema.

Venstre er skeptiske til administrasjonens forslag og vil gjerne ha vurdert ulike alternativ.

Les sakslista for møtet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**