Etter valget

Det nye kommunestyret har konstituert seg, og det arbeides nå for fullt i valgkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gjennom et valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, fikk denne blokken 3 av representanter i Formannskapet, alle fra Senterpartiet, med Caspar Schärer, Venstre, som 1. vara.

Valgkomiteen er sammensatt med en representant fra hvert parti. Det arbeides intenst med å finne dyktige og villige folk til alle verv som skal fylles. Det meste bør være på plass til første ordinære møte i kommunestyret 27. november.

Det nye kommunestyret konstituerte seg 23. oktober. Tidligere på kvelden hadde det avtroppende kommunestyret sitt siste møte. Mellom de to møtene samlet nytt og gammelt kommunstyre seg i en felles middag med god mat, god stemning, stil og høytid.

Vi har intensjon om å legge ut saklista til kommunestyret og formannskapet i forkant av møtene. Etter møtene vil Caspar Schärer kommentere møtet, enkeltsaker m.v.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**