Tverrpolitisk møte på Nærsnes Grendehus; belyst gang- og sykkelvei langs Sundbyveien

Nærsnes Vel, representert av initiativtager Carin Meinhard og leder Geir Tvedt, hadde invitert til et tverrpolitisk møte på Nærsnes Grendehus torsdag 1.11.07. Det var representanter fra tre politiske partier (Ap, Krf, Venstre) og fra 3 Velforeninger (Sørmarka Vel, Grundvik Vel, Nærsnes Vel) tilstedet. Dessuten flere engasjerte mennesker fra nærmiljøet og en nyinnflytter som bare har bodd på Nærsnes i tre dager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sundbyveien

Sundbyveien
Foto: privat

Formålet med møte var å bli kjent med hverandre og diskutere om veien videre for å få til en gang- og sykkelvei langs Sundbyveien. Målet er å få til et bredt samarbeidet om en belyst gang- og sykkelvei fra Ramton/Nærsnes til Slemmestad (krysset Sundbyveien/Lyngveien) langs Sundbyveien. Det er til sammen 8 Vel som ligger langs strekningen og representanter fra alle de 8 Vel er for en utbyggingen av en gang- og sykkelvei. Navnet "Vel 8" ble foreslått for aksjonen.

For Røyken Venstre er historikken bak møtet positivt. I valgkampen hadde Røyken Venstre en sykkelaksjon torsdag 23.08.07, for å sette fokus på trafikksikkerhet og ønsket utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen. Bare få dager etter blir aksjonslederen, Daniela Torsvik, via e-post kontaktet av Carin Meinhard fra Nærsnes Vel. Hun hadde blitt oppmerksom på aksjonen og inviterer til samarbeid.
I slutten av september 07 møttes Carin Meinhard (Nærsnes Vel) , Arne Vadseth og Daniela Torsvik (begge fra Røyken Venstre) for å diskutere veien videre. De ble enige om å invitere personer fra alle partier og at det skulle skje i regi av Nærsnes Vel. Dessuten blir de enige om møtedato og sted.

Daniela Torsvik

Se også nyhetsarkiv: 28.08.2007 “Farlige veier – sykkelaksjoner i Røyken og Hurum”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**