Innkalling til gruppemøte mandag 12 november 2007

Alle er velkommen, liten og stor, medlem eller ikke medlem:-)
Møtet holdes i vestibylen på rådhuset kl.19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Graf mai

Foto: Tore Nilsen

Siden sist har vi gjennomført ytterligere valg i Lier Kommunestyre.

(Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
1 V : Anna Naiyoma Sankei
Dette valget ble utsatt til neste kommunestyre pga gjennomføring av valg i pensjonistforeningen)

Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfiske:
1 V : Odd Eriksen med vara : Einar Hovde

Styre for kulturskolen:
1 V : Randi Kristin Strand, med vara Lars-Ove Moldskred

Saker på dagsorden:

1. Gjennomgang av politiske saker til behandling i utvalg og i kommunestyret.

2. Handlingsplanarbeid

3. Gjennomgang kommunedelplan for yttre Lier

4. Planlegging av årsmøtet.

5. Evt.

Mvh Nina E. Johnsen, sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**