Farvel til samkommunen

Da er det bestemt at ordningen med samkommune skal avsluttes, skriver Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Under kommunestyret behandling av saken stemte Venstre mot at Levanger skulle fortsette i en samkommune med Verdal. Samkommunen gjorde det vanskelig for Levanger å vektlegge fleksibilitet i samarbeidet med andre kommuner, samtidig fikk lokaldemokratiet lite handlingsrom.

Venstre vil erstatte dagens politiske organisering i Levanger kommune og Innherred samkommune med fire folkevalgte komiteer:
Oppvekst og kultur / idrett
Helse, omsorg og rehabilitering
Miljø, samfunn og næring
Plan og byggesak

For Venstre er det et viktig prinsipp at den enkelte innbygger skal sikres nærhet til, og ha størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Ved å få på plass en ny politisk organisering vil vi kunne inkludere flere i styringen av kommunen.

Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**