– Krever kraftig skjerping av klimapolitikken

En optimistisk klimafront er klare til forhandlinger med regjeringspartiene, og er enige om en felles plattform med en rekke krav om omfattende kutt i de norske klimagassutslippene. – Norge skal bli en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kravene er utgangspunktet for forhandlinger med regjeringspartiene om et bredt klimapolitisk forlik på Stortinget.
Last ned felles klimaplattform fra H, KrF og V.
Kvassheim: – Viktig og ambisiøs klimaplattform
Kontakt Gunnar Kvassheim (V): 4808 2636, på bildet er han i kajakk ved Kilandsfalla i Froland/Åmli.

Gunnar Kvassheim m.fl. på elvetur i Kilandsfallene

Foto: Odd Austarheim

Løfter ambisjonene
Regjeringen la i sin klimamelding opp til en reduksjon i de norske klimagassutslippene som kunne medføre like store klimagassutslipp i 2020 som i 1990.

– Et slikt ambisjonsnivå er ikke tilstrekkelig for å kunne møte klimautfordringene og det ville i tillegg svekket Norges troverdighet som klimapådriver, sier de tre partienes miljøpolitiske talspersoner Børge Brende (H), Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Gunnar Kvassheim (V).

Derfor foreslår de tre tidligere regjeringspartiene et langt mer ambisiøst mål. Det innebærer reduksjon i klimagassutslippene med 22,4 mill. tonn. Det tilsvarer en reduksjon på 38 prosent i forhold til forventede utslipp i 2020, eller omtrent 27 pst. under 1990-nivå. Partiene er enige om krav til utslippskutt i alle sektorer og legger frem 61 punkter med tiltak for å nå denne målsettingen.

Tiltakene omfatter blant annet:
– økt forskningsinnsats
– kraftig bedrede rammebetingelser for ny fornybar energi
– elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen
– økt satsing på kollektivtrafikk.

Elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen er et av tiltakene i enigheten mellom H, KrF og V.
Elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen er et av tiltakene i enigheten mellom H, KrF og V.
Foto: Luth
Klimanøytralt
Partiene vil dessuten at Norge skal være klimanøytralt så tidlig som i 2020, og ikke vente til 2050, som regjeringen legger opp til. I tillegg er det lagt inn et krav om at det årlig settes av 3 mrd. kroner til tiltak for å bevare regnskogen.

Norge må være pådriver
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener Norge må være pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. De rike landene må ta en vesentlig høyere andel av utslippsreduksjonene, fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi.

– Norges troverdighet som pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, bidrar til utvikling av teknologi og viser at det er mulig med å frikoble generell økonomisk vekst fra vekst i klimagassutslippene, sier Brende, Holten Hjemdal og Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**