Salahovic og den store debatten

Om du, Sanjin, synest det er for mange trygdede i Norge, og at valgdeltakelsen er for liten og at du oppfatter meg som kanon arrogant osv., så tror jeg nå jeg vet hva du vil bidra med i det samfunnet du nå er flyttet til, skriver Eldrup A. Hansen i Agderpostens debatt , 08.11.07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er så veldig rart. Egentlig var mine tanker å spørre om det var positivt å komme til Norge. Kanskje også familien har funnet seg til rette?

Men som politiker ønsket jeg også en reaksjon på hvorfor interessen var så liten fra våre nye landsmenn og kvinner når Arendal kommune prøvde å få til et offentlig møte i bystyresalen.

Eldrup A. Hansen, Arbeidarpartiet

Foto: Jan Kløvstad

Vi satt vel fire i panelet, og like mange nye landsmenn satt i salen. Det er da ikke å gi oss politikere tegn på interesse for å få noe til. Jeg synes det hadde vært fantastisk å få til en positiv debatt og finne frem til positive tiltak. I stedet får jeg lese et innlegg fra Sanjin Salahovic som jeg oppfattet som meget kritisk.

Da jeg i ettertid gjerne ville lufte saken, kanskje få noen positive ideer, får jeg mitt pass påskrevet. Innleggene var så krasse at jeg ikke skulle være medlem av Arbeiderpartiet. Jeg burde faktisk reise ut av landet. Så frekt var det å spørre om Sanjin Salanhovic med familie hadde det godt i Norge.

Jeg spurte ikke om Sanjins syn på hvor mange trygdede mennesker der er i Norge. Jeg er imidlertid stolt av landet mitt, og at NAV gjør et fantastisk arbeid for å få trygdede ut i arbeid igjen. Jeg spurte heller ikke om Sanjins syn på hvor stor prosent som stemte ved siste valg. Igjen er jeg stolt av landet vårt. Det er opp til den enkelte nordmann å kunne delta i valg.

Så var det historien om David og Goliat. Den kjenne jeg godt til, men jeg føler meg verken som David eller Goliat, og du er velkommen til Staubø Kultursenter. Da uten stein eller slynge.

For å få til Staubø Kultursenter har jeg ikke fått mye drahjelp. Det jeg har fått til er mest for egen maskin og egne sparepenger. Politikere som programfester eiendomsretten som betydningsfull har i alle fall ikke støttet meg. Det har vært, og er, en ensom kamp.

Jeg er også plutselig blitt arrogant. Jeg skal visst ha svar på alt. Til det siste vil jeg si tusen takk.

Jeg må innrømme at også jeg er et frittalende menneske, og jeg har ikke til hensikt å ekskludere noen – snarere tvert imot. Det var derfor jeg stilte opp i panelet, for om mulig å få delta i en positiv dialog. Men alle kjenner vel nå utfallet. Jeg er også medlem av et sosialdemokrati som virkelig tar vare på og legger til rette for et godt fellesskap.

Det må være lov å spørre Sanjin om ikke landet vårt er godt å komme til, uten å bli trakassert på det groveste, og uten å bli bedt om å forlate landet osv.

Jeg er tross alt gammel. Jeg har tjenestegjort 10 år i Forsvaret, fordi jeg både var – og er – stolt av landet vårt. Jeg har deltatt i fagforeningsarbeid, speider, idrettsarbeid, som trener/leder osv. Jeg har brukt av min fritid for fellesskapet og meg selv. Det har vært meget fint. Når vi da får nye landsmenn, er det for meg naturlig å bygge videre på det positive.

Om du, Sanjin, synest det er for mange trygdede i Norge, og at valgdeltakelsen er for liten og at du oppfatter meg som kanon arrogant osv., så tror jeg nå jeg vet hva du vil bidra med i det samfunnet du nå er flyttet til.

Du er hjertelig velkommen til en positiv prat på mitt “mektige” Staubø Kultursenter – akkurat som alle andre, men jeg drøfter ikke idéhistorie i avisa. Jeg vil delta i aktiv sosialdemokratisk samfunnsbygging, hvor vi positivt tar vare på hverandre.

Takk for debatten og dine synspunkter. Avisdebatten er avsluttet fra min side.

Eldrup A. Hansen,

Staubø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**