Foreslår kraftig løft for museer og biblioteker

– I Venstres alternative statsbudsjett for 2008 foreslår vi et kraftig løft for museer og biblioteker, sier kulturpolitisk talsperson og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


På en pressekonferanse på Stortinget i dag la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett for 2008. Ved siden av en storstilt satsing på kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse satser Venstre også på kultur.

– Jeg stiller meg undrende til at Regjeringen — som har allverdens penger å dele ut og rekordhøye skatteinntekter — ikke har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til museene, og heller ikke prioriterer bibliotekene i sitt forslag til statsbudsjett, sier Skei Grande.

Bøker

Foto: M. A. Bjørkli.

– Venstre foreslår en kultursatsing som ligger om lag 145 mill. kroner over Regjeringens forslag. De største satsingene våre er museer og biblioteker, i tillegg til å utvide innkjøpsordningen for litteratur til skolebibliotekene i grunnskolen. Vi foreslår også å bevilge 4 mill. kroner til forberedelse av kulturminneåret 2009, å forsterke satsingen på kulturminnevern med 15 mill. kroner samt tilføre Norsk kulturminnefond 200 mill. kroner, understreker Skei Grande.

Last ned Venstres alternative budsjett for 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**