Høyhastighetsbane — få opp farten!

I dag er strekningen mellom Bergen og Oslo en av de mest flytrafikkerte i hele Europa. Det er ikke rart med tanke på nordmenns flyvaner og avhengigheten av å pendle mellom to av Norges største byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hordaland Venstre mener det må bygges ut miljøvennlige høyhastighetstog for å konkurrere ut flytrafikken. Det er et paradoks at mens folk stadig velger høyhastighetstog fremfor fly i Europa, så står jernbanen i Norge på stedet hvil. Nå må vi slutte å klatte på gamle spor, og heller sørge for å gi jernbanen et skikkelig løft for fremtiden. Prislappen blir dyr, men i det lange løp vil dette komme både forbrukerne og miljøet til gode. I stedet for å bruke minst tre timer på taxi, innsjekking, sikkerhetskontroll og selve flyreisen, vil man kunne bruke ned mot to timer ved å stige på høyhastighetstoget på Jernbanestasjonen i Bergen, og gå av på Oslo Sentralstasjon.

Når man tar i betraktning de enorme utslippene av CO2 flytrafikken på strekningen står for, synes Hordaland Venstre at en slik utbygging ikke bare nødvendig, men et tvingende krav for å bidra til å minske utslippene fra Norge. Politikerne har et ansvar for å gjøre toget til et reelt alternativ til fly, og dette er ett av flere tiltak for å nå målet om to tredjedelers reduksjon i Norges utslipp av klimagasser innen 2050.

Hordaland Venstre oppfordrer regjeringen til å legge til rette for høyhastighetsbane. Selvsagt blir det dyrt. Selvsagt blir det vanskelig. Men hvis den rødgrønne regjeringen skal gjøre seg fortjent til å kalle klimainnsatsen sin en månelanding kreves det handling, ikke bare store ord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**