Inviterer skolestatsråden for å se det viktige i skolen

Venstres Iselin Nybø vil gjerne vise skoleministeren hva som er det viktige å satse på i Stavangerskolen. Nybø er nestleder i Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mens regjeringen ønsker å lovpålegge lokalpolitikerne å servere frukt, mener Nybø det en rekke ting skoleministeren burde tatt fatt i først. —Dette handler om lokaldemokratiet. Det er absurd å lovfeste frukt når kommunene vil prioritere annerledes, sier Nybø.

Nybø lister opp en rekke punkter som viktige i skolen nå:
-Økt etterutdanning av lærerne
-Økt voksentetthet i skolen
-Flere timer i basisfag
-Mer spesialundervisning
-Bedre karriere- og spesialpedagogisk rådgivning
-Bedre skolebibliotek
-Mer fysisk aktivitet
-Leksehjelp
-Flere ekskursjoner
-Mer løpende vedlikehold av skolene

Hva er kjernen i skolen, kiwi eller kompetanseheving? spør Iselin Nybø.

Les mer i Rogalands Avis >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**